Visste du att de flesta ledningsgrupper arbetar på mindre än 20% av sin potential?

av | 11 maj, 2020

(Harvard Business Review/Kaplan)

Handen på hjärtat – jag tror många känner igen sig, även om siffran låter ”too bad to be true”. Kanske är läget inte så konstigt, eftersom det hittills inte funnits någon kvalitetssäkrad process för LG-arbetet att använda.

Häromdagen deltog jag i SIS Swedish Institute for Standards webinarium om ledningsgruppers effektivitet, ett led i att ta fram en standard för ledningsgruppsarbete.

Dels blev min egen erfarenhet och arbetsmetodik bekräftad och dels fick jag nya uppslag till effektfullt LG-arbete. Känn bara på ordmolnet: Sammansättning av LG, LG:s VARFÖR (syfte), förståelse för systemet, LG:s VAD-frågor (sakinnehåll), HUR-frågor (gruppdynamik och teamutveckling), behålla en effektiv nivå, spelregler, konflikthantering, tillit och omsorg, resultat, mätning, uppföljning, inre produktivitet/yttre effektivitet, reflektion och lärande. Se där ett innehåll i alla fall jag går igång på!

Ett axplock av dagens tankar
• Har ni samsyn i din grupp kring vad det är ni ska åstadkomma?
• Vad skulle, med relativ lätthet, kunna föra er framåt just nu?
• När reflekterade ni senast över HUR ni faktiskt arbetar tillsammans?

Ni skulle kunna få stor utväxling på små justeringar. Min erfarenhet är att det sällan handlar om kovändningar, utan snarare gradvisa ändringar. Tänk navigering – ändra din kurs med några få grader, och du kommer på sikt till en helt annan kontinent.