Ledningsgrupp – Frigör potentialen 

De flesta ledningsgrupper jobbar på mindre än 20% av sin potential

Här finns mycket att göra med relativt små medel.

Ledningsgruppsarbetet ska vara kul, givande och drivande. Ledningen sätter tonen och förutsättningarna för hela verksamheten, så när ledningen på riktigt utgör förebilder i det – då blir det åka av!

För detta krävs starka gemensamma VAD, VARFÖR och HUR i ledningsgruppens inre arbete. Låt oss tillsammans finkalibrera det!

För vem
Ledningsgrupper som vill uppnå resultat snabbt och hållbart.

Hur går det till
Insatsen påbörjas lämpligen med en Teampro-analys inom ledningsgruppen. Analysen stämmer av ett 30-tal beteenden i gruppen och ger er tydliga svar på:

“Gör vi det som leder till framgång – eller gör vi det inte?”

Vi vet idag mycket väl vilka beteenden som är resultatskapande för en grupp, på riktigt. Med denna analys som grund skapar vi den fortsatta resan, specialdesignad för just ledningsgruppen.

Förväntad effekt

  • Roligare på jobbet.
  • Bättre förmåga att ta tillvara varandras styrkor.
  • Ökad effektivitet och högre kvalitet, till lägre kostnad.

Tips

  • Klargör LG-uppdraget.
  • Definiera vad som krävs.
  • Bygg förtroende och tillit inom gruppen.
  • Gör plats för alla i diskussionen = Nyttja den kollektiva intelligensen & styrkan.
  • Utgå från fakta.
  • Säkerställ ansvarstagande för helheten.
  • Skapa bästa möjliga gemensamma HUR, dvs vår gruppdynamik i LG.

Se gärna videon!

Ta del av grunden för ett gott ledarskap – 10-poängaren. Ett synsätt som gör hela skillnaden.

Hållpunkter

01:10 Vad är 10-poängaren
02:04 Syfte
04:25 Bakgrund
07:48 Vad ger det, vad slipper jag,
10:44 Fler vinster
11:35 Hinder
14:25 Hur gör jag

 “Anna är genuint dedikerad och har fömågan att balansera det mänskliga perspektivet med affärsbehovet.”

Carin Dannert, Partner, Söderberg & Partners Heartpace