Uppdrag

Tack till mina samarbetspartners!

Webhelp – Nordic Leadership & Training Manager, Koncernledning

Uppdraget var att implementera den nyinrättade rollen Nordic Leadership & Training Manager. Övergripande omfattade detta att ena och fortsätta bygga önskad företagskultur, såväl som att stärka ledarskapet. Webhelp bestod då av 1800 medarbetare över Norden. Utmed vägen skapade jag tillsammans med mina superdedikerade kollegor ett nytt, koncerngemensamt onboardingprogram. Dessutom genomförde jag ett ledarutvecklingsprogram baserat på det coachande ledarskapet. Andra utvecklingsinitiativ genomfördes också med chefer från 1-a linjen till koncernnivå.

Nalen – Executive Search – Marknadschef

Nalen Konferens & Event behövde förstärka sitt team med en Marknadschef specifikt för Event & Konferens. Tillsammans med VD skapade vi en grundlig kandidatprofil och agerade searchpartner. En tid senare var relevant kompetens med nya perspektiv anställd.

Folktandvården Stockholm – Klinikchefer & Arbetsledare – Ledarskap & Kommunikation

Ledarskapsutvecklingsprogram baserat på coachande ledarskap, skapat och genomfört tillsammans med uppdragsgivaren. Målgrupp samtliga klinikchefer varav många med lång chefserfarenhet. Resultaten blev så bra att programmet utökades till även samtliga arbetsledare. Utvärderingar 4,7/5. “Det här skulle jag behövt redan för 20 år sedan!” yttrade en av klinikcheferna.

Blocket – Värdegrund

I samarbete med VD och HR-chef var jag huvudansvarig konsult för processen att etablera Blockets värdegrund från grunden. Hela organisationen, då ca 70 medarbetare, var högst delaktiga i detta. Resultatet blev att kärnvärden etablerades samt att nyckelbeteenden för att leva värdegrunden identifierades.

Karolinska Universitetssjukhuset – Kommunikation & självledarskap

Ledarskapsprogram baserat på coachande ledarskap, framtaget och genomfört tillsammans med kunden. Målgrupp klinikledning. Utvärderingar snitt 4,8/5.

NCC – Omorganisation

Facilitering av en serie workshops i syfte att förankra förestående omorganisation inom NCC Construction Sverige. Målgrupp lokala kontor. Resulterade i ännu mer gynnsam inställning till förändringen. 

Karolinska Universitetssjukhuset – Ledningsgruppsutveckling

Skapade och genomförde LG-utveckling med olika klinikledningar, bland annat Akutmottagningen i Solna. Med aktuellt läge som bas arbetade vi igenom olika evidens- och erfarenhetsbaserade metoder för att skapa samsyn och gemensamma gruppbeteenden. Resulterade i att teamen tog sitt samarbete till nästa nivå. 

VisitSweden – Värdegrund

När jag började samarbeta med VisitSweden var värdeorden redan satta. Vårt samarbete formades runt att integrera dem. Tillsammans med CCO skapade jag en serie workshops som hölls hos VisitSwedens huvudkontor i Sverige och regionkontor i Europa. Resultatet blev ett lekfullt och professionellt (två av värdeorden) samarbete som förankrade samtliga kärnvärden på både ett organisatoriskt och individuellt plan.