Uppdrag

Duni Group – Design och leverans av interna ledarutvecklingsinsatser

Uppdraget är att möta Duni Groups strategiska initiativ kring ledarskapsutveckling, som syftar till att skapa en gemensam ledarskapsfilosofi och ett enhetligt ledarskap. I nära samarbete med Organizational Development Manager samskapar och leder jag ett flertal moduler som harmonierar inom Leading Yourself – Leading Others – Leading in Transformation-initiativet.

Karolinska Universitetssjukhuset – Ledningsgruppsutveckling

Skapade och genomförde LG-utveckling med olika klinikledningar, bland annat Akutmottagningen i Solna. Med aktuellt läge som bas arbetade vi igenom olika evidens- och erfarenhetsbaserade metoder för att skapa samsyn och verksamhetsnytta. Resulterade i att teamen tog sitt samarbete till nästa nivå. 

Coachning, chef & team

Coachning av chefer från mellanchefs- till koncernledningsnivå, individuellt eller i team. Hundratals olika samarbeten inom privat & offentlig sektor, branscher såsom life science, media, IT, hälso- och sjukvård, shipping, spelindustrin, CX customer experience, bygg, finans, livsmedelssektorn.

Blocket – Värdegrund

I samarbete med VD och HR-chef var jag huvudansvarig konsult för processen att etablera Blockets värdegrund från grunden. Hela organisationen, då ca 70 medarbetare, var högst delaktiga i detta. Resultatet blev att kärnvärden etablerades samt att nyckelbeteenden för att leva värdegrunden identifierades.

Feelgood – Associerad Organisationskonsult

Genomför ledningsgruppsutveckling, chefscoachning och konflikthantering.

Advantum Kompetens – Utbildningskonsult

Utbildar inom öppna såväl som företagsinterna program; Leda chefer och ledningsgrupper, Ny som chef, Transformerande ledarskap, Hälsofrämjande ledarskap, Leda i förändring, Konflikthantering med flera. Utvärderingar snittar på 4,8-5,0.

Webhelp – Nordic Leadership & Training Manager, Koncernledning

Uppdraget var att implementera den nyinrättade rollen Nordic Leadership & Training Manager. Övergripande omfattade detta att ena och fortsätta bygga önskad företagskultur, samt att stärka ledarskapet. Webhelp bestod då av 1800 medarbetare över Norden; idag är det en av världens största CX-bolag. Utmed vägen skapade jag tillsammans med mina superdedikerade kollegor ett nytt, koncerngemensamt onboardingprogram. Dessutom genomförde jag ett ledarutvecklingsprogram baserat på det coachande ledarskapet. Andra utvecklingsinitiativ genomfördes också med chefer från 1:a linjen till koncernnivå.

VisitSweden – Värdegrund

När samarbetet med VisitSweden påbörjades var värdeorden redan satta. Vårt samarbete formades kring att integrera dem. Tillsammans med CCO skapade jag en serie workshops som hölls på VisitSwedens huvudkontor i Sverige och regionkontor i Europa. Resultatet blev ett lekfullt och professionellt (två av värdeorden) samarbete som förankrade samtliga kärnvärden på både ett organisatoriskt och individuellt plan. 

Folktandvården Stockholm – Klinikchefer & Arbetsledare – Ledarskap & Kommunikation

Ledarskapsutvecklingsprogram baserat på coachande ledarskap, skapat och genomfört tillsammans med uppdragsgivaren. Målgrupp samtliga klinikchefer varav många med lång chefserfarenhet. Resultaten blev så bra att programmet utökades till även samtliga arbetsledare. ”Det här skulle jag behövt redan för 20 år sedan!”