Uppdrag

Tack till mina samarbetspartners!

Webhelp – Nordic Leadership & Training Manager, Koncernledning

Uppdraget var att implementera den nyinrättade rollen Nordic Leadership & Training Manager. Övergripande omfattade detta att ena och fortsätta bygga önskad företagskultur, samt att stärka ledarskapet. Webhelp bestod då av 1800 medarbetare över Norden; idag är det en av världens största CX-bolag. Utmed vägen skapade jag tillsammans med mina superdedikerade kollegor ett nytt, koncerngemensamt onboardingprogram. Dessutom genomförde jag ett ledarutvecklingsprogram baserat på det coachande ledarskapet. Andra utvecklingsinitiativ genomfördes också med chefer från 1:a linjen till koncernnivå.

Autolease/DNB – Facilitering

Reflektion över första delen av året 2020, med målsättningen att göra ett avstamp inför hösten och skapa medvetenhet om vad som skulle komma att krävas. Jag faciliterade det första passet under en två dagar lång konferens med resultatet att perspektiven vidgades, energin riktades åt rätt håll, medvetenheten ökade och beslut fattades inför fortsättningen av hösten.

Karolinska Universitetssjukhuset – Ledningsgruppsutveckling

Skapade och genomförde LG-utveckling med olika klinikledningar, bland annat Akutmottagningen i Solna. Med aktuellt läge som bas arbetade vi igenom olika evidens- och erfarenhetsbaserade metoder för att skapa samsyn och verksamhetsnytta. Resulterade i att teamen tog sitt samarbete till nästa nivå. 

Coachning, chef & team

Coachning av chefer från 1:a linjen till koncernledningsnivå, individuellt eller i team. Hundratals olika samarbeten inom privat & offentlig sektor, branscher såsom life science, media, IT, hälso- och sjukvård, shipping, spelindustrin, CX customer experience, bygg, finans, livsmedelssektorn.

Blocket – Värdegrund

I samarbete med VD och HR-chef var jag huvudansvarig konsult för processen att etablera Blockets värdegrund från grunden. Hela organisationen, då ca 70 medarbetare, var högst delaktiga i detta. Resultatet blev att kärnvärden etablerades samt att nyckelbeteenden för att leva värdegrunden identifierades.

Karolinska Universitetssjukhuset – Kommunikation & självledarskap

Ledarskapsprogram baserat på coachande ledarskap, framtaget och genomfört tillsammans med kunden. Målgrupp klinikledning. Utvärderingar snitt 4,8/5.

Nalen – Executive Search – Marknadschef

Nalen Konferens & Event behövde förstärka sitt team med en Marknadschef specifikt för Event & Konferens. Tillsammans med VD skapade vi en grundlig kandidatprofil och agerade searchpartner. En tid senare var relevant kompetens med nya perspektiv anställd.

VisitSweden – Värdegrund

När jag började samarbeta med VisitSweden var värdeorden redan satta. Vårt samarbete formades runt att integrera dem. Tillsammans med CCO skapade jag en serie workshops som hölls hos VisitSwedens huvudkontor i Sverige och regionkontor i Europa. Resultatet blev ett lekfullt och professionellt (två av värdeorden) samarbete som förankrade samtliga kärnvärden på både ett organisatoriskt och individuellt plan. 

NCC – Omorganisation

Facilitering av en serie workshops i syfte att förankra förestående omorganisation inom NCC Construction Sverige. Målgrupp lokala kontor. Resulterade i ännu mer gynnsam inställning till förändringen. 

Folktandvården Stockholm – Klinikchefer & Arbetsledare – Ledarskap & Kommunikation

Ledarskapsutvecklingsprogram baserat på coachande ledarskap, skapat och genomfört tillsammans med uppdragsgivaren. Målgrupp samtliga klinikchefer varav många med lång chefserfarenhet. Resultaten blev så bra att programmet utökades till även samtliga arbetsledare. Utvärderingar 4,7/5. ”Det här skulle jag behövt redan för 20 år sedan!” yttrade en av klinikcheferna.