The Feedback Fallacy

av | 6 januari, 2023

“The Feedback Fallacy” måste vara en av de överlägset bästa artiklarna någonsin skriven på temat feedback. Under 2022 publicerades den igen, som en del av Harvard Business Review’s årslånga firande av sina 100 år. Några axplock:

1️⃣ Vi börjar med sista paragrafen.

“Vi människor gör inte bra ifrån oss när någon vars intentioner är oklara talar om för oss var vi står, hur bra vi ”verkligen” är, och vad vi måste göra för att ”fixa” oss själva. Vi briljerar endast när människor som känner oss och bryr sig om oss talar om vad de upplever och känner, och alldeles särskilt när de ser något i oss som verkligen fungerar.”

Så, om du ser någon göra något som verkligen fungerar, ska du stoppa hen i steget och utröna vad som just hände? JA! “Hallå! Det här! Här är tre saker som funkade för mig! Vad hände i dig när du gjorde det här?”

=> Håll fokus på ditt viktigaste “Nu stannar vi upp och kollar vad som just hände!”. Dels får du chansen att skapa lärande när hjärnan är som mest mottaglig (dvs tryggt skönt läge) och samtidigt får du chansen att stärka individen.

2️⃣ Vi människor är en felkälla. Men vi tror att “så fel har jag ändå inte”; vi tror att vi är sanningens källa. När vi de facto inte är det.

=> Mer än 50% av vår värdering av någon annan reflekterar våra egna egenskaper och beteenden, inte någon annans.

3️⃣ Betona inte alla “varför”, “varför funkade inte det där” utan snarare alla “vad”:

=> Vad vill du ska hända? Vad är en sak du kan göra just precis nu? Vad har du testat förut?

(Nej ingen förbjuder ordet “varför”, det kan vara nog så viktigt. Jag anser dock att vi ofta kan ställa just den frågan senare, och dessutom byta formulering till “hur kommer det sig att”, så får vi till ett bättre samtal. Vi kan tendera att känna oss anklagade av ett “varför”, men svara gynnsammare på “hur kommer det sig att”.)

Slutligen – du kan ibland bli ombedd av teammedlemmar att tala om “var de står”, objektivt. Du kanske känner att det är din plikt att svara på de frågorna. Men det kan du inte, det kan ingen.

=> Allt vi verkligen kan göra – och det är inte ingenting! – är att dela med oss av våra upplevelser och känslor. En ödmjukare ingång, och åtminstone sann.

Läs gärna hela, för jag stoppar här för idag. Sällan har det varit så svårt att ta några axplock från en artikel där jag gulmarkerade i princip all text (då fick jag börja stryka under!… också!….)

Hela artikeln https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy