Hur skapa det där optimala HUR-et

av | 11 juli, 2022

Hur skapa det där optimala HUR-et så att verksamhetens hela syfte realiseras och människor mår bra på vägen?

Ledare som vill skapa framgång på riktigt reflekterar över dylikt. Och de tar hjälp, vare sig de är nya eller erfarna som chefer. Tillsammans är vi som bekant starkare.

3 vanliga frågor många ledare bär på och några korta tankar:

  • Vad är bra ledaregenskaper? Eller ska vi hellre prata hur jag beter mig, dvs bra ledarbeteenden? => Ja det ska vi. Beteende är det andra upplever och det går att utveckla. Att bete sig tydligt, konsekvent och med tilltro till andra räcker långt.

 

 

  • Vilken ledarstil passar mig? Är det ens intressant med en ”stil”? => Nej. Du ska leda ditt gäng och din verksamhet på ett sätt som gör att ”you feel good in your own skin”, och som är gynnsamt för verksamheten. Då blir det tydligt, tro mig.Att vara partner till engagerade ledare och team är en förmån. De vill så mycket bra saker, för så många, på så många plan. Och de kör vidare, idag också, med ett bestämt HUR. För utan det blir det svårare att realisera verksamhetens syfte fullt ut.