Mastermind/Ledarforum – utvecklar affärsuppdraget och ledarskapsuppdraget samtidigt

av | 10 juni, 2021

När vi vill kombinera ledarskapsutveckling med konkret affärsutveckling är Mastermind/Ledarforum oöverträffat. Vi möter affärsbehov och mänskliga behov på samma gång, tillsammans med andra erfarna ledare. Det är ett av mina absoluta favoriter när det gäller format för ledarskapsutveckling; dels med anledning av kombinationen, och dels för att vi mår så bra på vägen!

Hur går Mastermind/Ledarforum till och vad ger det?

– Drivna och engagerade ledare samlas regelbundet och nyttjar sin kollektiva intelligens och erfarenhet till att stötta varandra.

– I en liten exklusiv grupp om 3-6 deltagare skapas förtroende för varandra. Ärlighet och trygghet skapar möjlighet till såväl reflektion som relevanta råd och tankar för vägen framåt. Vi ses digitalt eller fysiskt var 4:e-6:e vecka under ett år.

– I micro-teoripass delger jag aktuella forskningsrön kring ledarskap & organisation.

Vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund finns för varje steg i Mastermind/Ledarforum, från start till ROI.
Resultat och utveckling mäts; både när ledarutvecklingskonceptet Lead Forward ligger som grund och när vi med andra medel mäter och stämmer av.

I ett internt Mastermind/Ledarforum deltar ledare från samma organisation.
I ett externt Mastermind/Ledarforum samlas ledare på liknande nivå från olika bolag.
De skapar värde på olika sätt.

Fördelar och nackdelar, internt Mastermind/Ledarforum
+ Relationer, engagemang och lojalitet stärks
+ Den enskilde ledaren blir tryggare, stabilare och ännu mer funktionell.
+ Momentum – rätt saker blir gjorda fortare, hinder hanteras och passeras.
+ Deltagande ledare svetsas samman, vilket leder till mer samstämmiga beteenden i bolagets ledarskikt.
+ Ökad trygghet för övriga medarbetare eftersom ledarskiktets beteenden är relativt samstämmiga.
+ Micro-teoripass skapar ledare som är uppdaterade på aktuell forskning.
+ Lätt att omsätta till praktisk handling i vardagen
+ Upp till 20% högre engagemang => signifikant bättre resultat (Gallup).

– Vissa kan ha svårare att öppna upp för någon de har i sin närhet på jobbet. Det gör å andra sidan utvecklingsresan desto viktigare.
– Några ledare samlas, men inte alla. Det tar vi hänsyn till.

Fördelar och nackdelar, externt Mastermind/Ledarforum
+ Råd, rekommendationer, best practice och misstag från andra bolag och branscher korsbefruktas med deltagarens bransch. Ger andra perspektiv.
+ Den enskilde ledaren blir tryggare, stabilare och ännu mer funktionell.
+ Momentum – rätt saker blir gjorda fortare, hinder hanteras och passeras.
+ Micro-teoripass skapar ledare som är uppdaterade på aktuell forskning.
+ Lätt att omsätta till praktisk handling i vardagen
+ Upp till 20% högre engagemang => signifikant bättre resultat (Gallup).

– Organisationens väl och ve ventileras i forumet. Detta förutsätter mognad och tillit i deltagande organisationer.

Om du vill veta mer, maila till hello@paxamare.se eller ring mig på +46 (0)706 35 01 02. Jag ser fram emot att höra av dig.