”Jag är trött på att göra precis ALLT digitalt!!”

av | 15 juni, 2020

Uttalandet i rubriken utbrast medarbetaren till av mina pro-bono-klienter häromveckan, till synes frustrerat. Här kommer ett tvådelat tänk kring detta.

Dels behöver vi som ledare gå bakom beteenden och uttalanden, det är ju en grundläggande del av ledaruppgiften. Något som låter som frustration kan i själva verket handlar om oro. Vifta inte bort det! Då får du en medarbetare som tycker att du varken lyssnar eller förstår. Låt individen känna det den känner och bekräfta det. ”Du verkar arg/orolig/irriterad/nedslagen – är jag ute och cyklar eller kan det stämma?” ”Nej jag är inte arg, jag är förbannad/trött/orolig/less på det här” etc etc.

Här kommer nu något viktigt för dig som chef och ledare. Släpp att du kanske inte prickade exakt rätt etikett på känslan; du fick medarbetaren att prata vidare och berätta mer för dig, och det var det viktiga här. Härifrån kan du arbeta vidare och undersöka vad läget egentligen bottnar i och hjälpa individen till ett bättre läge.

Många har också arbetat intensivare än någonsin, varför struktur på arbetsdagen varit ett hett ämne. Här kommer därför några konkreta förslag för dig eller din medarbetare:
– Bestäm när du gör vad under en dag. Testa och stäm av hur det funkar, revidera, reflektera, nästa vecka kan behöva se annorlunda ut och det är ok. Ta stöd av någon för att hålla i din plan.
– Var noga med hur möten bokas. Luft emellan eller slag i slag?
– Lansera tanken när mötet startar att ni har som gemensamt mål att avsluta mötet 10 minuter före utsatt tid.
– Om det bara är ett möte med en-två andra, fundera på om ni kan ta det över ”bara” telefon, utan skärm. Du kan vila ögonen, släppa hur du ser ut, hur du sitter, står eller går. Alla möten måste inte ske så att vi ser varandra bara för att det går.
– Bryt upp dagen tids- och innehållsmässigt på ett sätt som fungerar, så du får chansen till variation.

Min uppmuntran till dig – testa något litet! Se vad som fungerar för dig. Behåll, förkasta, prova något annat. Reflektera över vad du vill behålla. Ta hjälp av någon att hålla dig på banan.