Grädde på moset – Din effektiva ledningsgrupp

av | 20 maj, 2020

Häromveckan deltog jag i SIS digitala uppstartsmöte för att ta fram en standard för effektivt ledningsgruppsarbete. Som grädde på moset fick jag en present! Ulric Rudebeck, en av de engagerade i arbetet, skickade mig efteråt sin bok ”Din effektiva ledningsgrupp – En handledning i hur du leder och arbetar praktiskt med din ledningsgrupp”. Skriven specifikt för dig som leder just en ledningsgrupp.

Jag återkommer när jag läst boken i sin helhet, men kan säga att en första överblick gör mig glad. Vi tycks stå på samma plattform när det gäller ledningsgruppens avgörande betydelse för en organisations framgång, gruppens stora potential till inre effektivitet och yttre resultat samt att det krävs små medel för att den ska bli mer effektfull. Ur så många perspektiv och till glädje och nytta för så många.

Dagens tankar
• Vilken justering skulle ni idag kunna göra i din ledningsgrupp?
• För den er framåt? Om ja, kör! Om nej, välj en annan justering.
• Är ni medvetna om att er ledningsgrupps syfte och mål inte är detsamma som organisationens syfte och mål?

De som känner mig vet att jag brukar vara tydlig med att det oftast inte handlar om kovändningar i hur vi gör saker och ting. Snarare små men bestämda justeringar. En liten gradförändring på kompassen tar er på sikt till en helt ny kontinent. Kör i vind!