Tjänster

Mastermind/Ledarforum

Ett unikt format där ett litet antal drivna ledare nyttjar gruppens kollektiva intelligens och erfarenhet under säker ledning. Vi översätter de senaste forskningsrönen inom ledarskap, prestation och hälsa till konkret handling kopplat direkt till ledarens mål och vision. Gruppen utgörs av 4-6 deltagare, möts en gång i månaden under ett år, 2,5-3 h per gång.

Förväntat resultat

 • Ledarutveckling i konkret samklang med affärsutveckling.
 • Forskningsrön och best practice appliceras direkt i verksamheten.
 • Upp till 20 procent ökning i produktivitet och lönsamhet.

Ett oöverträffat format som snabbare leder till hållbara resultat.

Coaching & Mentorskap

Med en coach eller mentor skapas resultat snabbare och mer hållbart än på egen hand. Till dags datum har jag coachat hundratals ledare från 1:a linjen till koncernledning, inom olika branscher.

Förväntat resultat

 • Fler och mer ledarbeteenden som skapar bra resultat.
 • Upp till 20% högre produktivitet & lönsamhet.
 • Ökad skicklighet i självledarskap.

Till syvende och sist handlar det om att skapa den där platsen där både du och dina medarbetare faktiskt vill uppnå något tillsammans.

Strategier för ledarskap & affärsnytta

Ju mer digitala vi blir, desto skickligare behöver vi bli på att leda människor. På distans eller i fysisk närhet. Dagens medarbetare förväntar sig att du greppar ”den större bilden”, annars tar de snabbt sitt engagemang till en annan arbetsgivare. Eller kör slut på sig själva hos dig. 

Förväntat resultat

 • Strategier i linje med övergripande mål, syfte och vision.
 • Tryggare chefer och ledare.
 • Synliggörande av kompetensgap och eventuella behov av att kalibrera organisationen.

Vetskap om vad som förväntas och vad som krävs skapar trygghet och stabilitet. Det möjliggör också för dina medarbetare att utföra stordåd för er räkning. 

 

Teamutveckling

Goda relationer i teamet skapar bra resultat. Så enkelt är det. Med start i din grupps nuläge skräddarsyr vi insatser som styr på rätt kurs till det ni vill uppnå. Vi använder den senaste forskningen i kombination med erfarenhets- och upplevelsebaserad metodik.

Processtöd organisation

Systemiserade organisationsprocesser skapar affärsvärde och tillväxt på riktigt. Värdegrundsarbete, konflikthantering, strukturerade samtal, onboarding, kompetensbaserad rekrytering, talent & performance management, feedforward, outplacement… Kollegorna i mitt nätverk och jag stöder dig. 

Förväntat resultat

 • Klara och tydliga ramverk
 • Best practice och rådgivning
 • Bestående kunskapsöverföring

Företagskultur kan byggas på många sätt. Se till att du äger vilken kultur som skapas i din organisation.