Mitt erbjudande

Strategier för ledarskap & affärsnytta

Ju mer digitala vi blir, desto skickligare behöver vi bli på att leda människor. På distans eller i fysisk närhet. Dagens medarbetare behöver känna sig trygga i att du greppar “den större bilden”, annars tar de snabbt sitt engagemang till en annan arbetsgivare. Eller kör slut på sig själva hos dig. Vill du det? Nej. Det här kräver klara strategier för ledarutvecklingen och att helt enkelt göra rätt. Det kräver också att du erkänner varje enskild individ som ledare, vare sig hen bär en chefstitel eller inte.

Förväntade resultat

 • Strategier i linje med övergripande mål, syfte och vision
 • Tryggare chefer och ledare
 • Synliggörande av kompetensgap och eventuella behov av att kalibrera organisationen

Vetskap om vad som förväntas och vad som krävs skapar trygghet och stabilitet. Det möjliggör också för dina medarbetare att styra sitt fokus åt rätt håll och skapa full utväxling på sig själva på jobbet. 

Coachning

Att bli chefen dina medarbetare drömmer om att ha kräver förmågan att skapa psykologisk trygghet, om detta vittnar omfattande aktuell forskning. Du kommer långt på ett stort hjärta och inställningen att alla är ledare. Av erfarenhet vet vi också att det kräver ett stort mått av reflektion – de bästa cheferna arbetar kontinuerligt med sig själva.

Förväntade resultat

 • Högre grad av hållbart ledarbeteende för dig själv och ditt team
 • Ökad klarsyn genom möjligheten att andas och reflektera
 • Stärkt skicklighet i att öka medarbetares förmåga till självledarskap

Till syvende och sist handlar det om att skapa den där platsen som både du och dina medarbetare faktiskt vill gå till på morgonen. Varje dag i veckan. Och för att prestera väl på jobbet behöver vi må bra på jobbet. Jag har alltid älskat att bidra till det! 

Ledarforum by Paxamare

Min mest populära tjänst. Ett unikt format som levererar resultat. När jag arbetar internationellt presenterar jag det som “reflect – recharge – refocus”. Här integrerar vi ledarskapsutveckling med konkret affärsnytta och god hälsa. Erfarna chefer och ledare möts en förmiddag eller eftermiddag i månaden, för närvarande digitalt eller utomhus, i grupper om 3-7 interna/externa deltagare.

Förväntade resultat

 • Ledare som fattar bättre och snabbare beslut
 • Klarare sinne över vägen framåt
 • Stabilare ledare som presterar bättre tack vare ökad genomslagskraft

Min erfarenhet är att bestående ledarutveckling och konkret affärsnytta skapas i detta format, särskilt inom en organisation. 90% av vårt lärande äger rum i vår arbetsvardag – genom ett internt ledarforum kan detta boostas. Rejält. 

Teamutveckling

Goda relationer skapar bra resultat. Och precis som i vilken relation som helst kräver det närvaro, uppmärksamhet och arbete.

Förväntat resultat

 • Bättre förmågor i gynnsamma gruppbeteenden
 • Delad grundsyn på det gemensamma arbete
 • Högre känsla av välbefinnande, som styr åt rätt håll

Med start i din grupps nuläge skräddarsyr vi kortare eller längre insatser som styr på rätt kurs till det ni vill uppnå. Vi använder den senaste forskningen i kombination med upplevelsebaserad metodik, och skapar massor av hjärtliga skratt och lärande på vägen.

Processtöd HR

Systemiserade HR-processer skapar affärsvärde och tillväxt på riktigt. Värdegrundsarbete, konflikthantering, strukturerade samtal, onboarding, kompetensbaserad rekrytering, talent & performance management, feedforward, outplacement… Jag och kollegorna i mitt nätverk stöder dig. 

Förväntade resultat

 • Klara och tydliga ramverk
 • Best practice och rådgivning
 • Bestående kunskapsöverföring

Företagskultur kan byggas på många sätt. Se till att du äger vilken kultur som skapas i din organisation.